Lied als ritueel

‘Op de stroom van het lied’

“Werkelijk thuis zijn kun je alleen op de plek waar het geheim woont.”

Samen zingen kan een rituele plaats worden, een ruimte waarin betekenissen gedeeld worden op een andere manier dan ‘pratend over’.

In een aantal thematische sessies kun je ervaren dat samenzang niet alleen rituelen kan ondersteunen maar zelf ook ritueel handelen kan zijn. Op deze wijze verdiepen we ons bewustzijn van de betekenis van liederen. Gaandeweg zal ook helder worden welke aspecten aan ritueel handelen zitten. Dit kan behulpzaam zijn bij het zelf vormgeven van rituelen en het gebruiken van liederen op een rituele manier.

De serie is interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in de combinatie van lied en ritueel. Met deze activiteit  willen we bijdragen aan een spirituele, niet godsdienstig gebonden, rituelencultuur. We maken gebruik van inzichten uit diverse richtingen en disciplines.

Thematische opbouw

Voorbeelden van thema’s

Rites de passage   Kennismakings- en begroetingsrituelen

Ik en mijn visioen  Waar ben ik nu? In welke richting beweegt het leven mij?

Reiniging door water  In het reine komen met (beelden van) jezelf en de ander

Verzoening  Ja zeggen tegen datgene wat is (geweest) of zal komen

Transformatie  Vuurliederen en hun specifieke kracht

Troost   Zingend ruimte geven en begrenzen

Rites de passage  Afscheidsrituelen

Data

De serie kan in onderlinge afstemming worden samengesteld, kan op locatie verzorgd worden en is interessant voor vrijzinnige (geloofs)gemeenschappen, religieus-humanistisch georienteerde groepen, ritueelbegeleiders en geestelijk begeleiders/verzorgers. Ook is het mogelijk een eenmalige oriënterende sessie te boeken.

Begeleiding

De begeleiding is in handen van Harja van de Scheur en Ronald Naar. Harja is werkzaam (geweest) in diverse onderwijsfuncties en specialiseert zich momenteel in coaching. Ronalds activiteiten spelen zich af rond de menselijke stem.  Beiden volg(d)en ze trainingen op het gebied van rituelen en het gebruik van liederen hierbij. Sinds 2010 organiseren Harja en Ronald maandelijks het ‘Lied van de Ziel’ in Veenendaal.