Ronald Naar

Zingen geeft plezier, zingen geeft lucht aan het hart, zingen brengt mensen samen.

https://www.zingenddoorhetleven.nl/wp-content/uploads/2013/05/RONALD.jpg

Ronald Naar (1962): studeerde af als wijsgerig pedagoog, richtte zich daarna op drama, stem en zang. De laatste jaren vormen zijn activiteiten steeds meer een integratie van het muzische met het levensbeschouwelijke.

Een grote inspiratiebron was het Roy Hart Theatre met zijn nadruk op fysiek gefundeerd en authentiek stemgebruik. Bij diverse zangpedagogen (o.a. aan conservatorium) werkte hij aan zijn (klassieke) zangstem. Ook de (antroposofische) Werbeck-benadering werd een inspiratiebron.
Bij de Schumann-academie behaalde hij o.a. de staatsexamens muziekgeschiedenis en solfège. Op dit moment is Hagara Feinbier (Come Together Songs) een grote inspiratiebron. Ronald ziet samenzang als een ‘ontmoetingsruimte’ die verder reikt dan teambuilding. In een recent artikel schetst hij de parallel tussen samenzang en ritueel.

Hij gaf drama aan de bovenbouw van de Vrije School Nijmegen en werkte daarna aan een PABO en voor het APS (onderwijskundig adviesbureau). Daarnaast leidt hij het vocaal ensemble ‘de Strepsils’, geeft hij workshops en vertolkt hij liedjes. In het verleden trad hij op met pianist Tim Geeraedts met wie hij zich richtte op vertolking van het Franse chanson. Inmiddels heeft hij een breder repertoire. Zowel in zijn workshops als in zijn optreden, zoekt hij naar een authentieke verbinding van mens en lied. Met enthousiasme en toewijding kan hij een groep laten zingen en daarbinnen ieder individu tot zijn recht laten komen. Daarnaast werkt Ronald frequent met theatervogels van divers pluimage aan natuurlijk (zang)stemgebruik.