Conferenties

Een gezongen rode draad

Samen zingend beginnen, tussen diverse bijdragen door een aantal keer een kort gezongen intermezzo, tenslotte een (vaak spetterende) afsluiting. Samen zingen kan zorgen voor lichtheid gepaard aan diepgang. Het thema van de studiedag of conferentie wordt tot leven gebracht, lezingen of presentaties krijgen de gelegenheid om te ‘landen’. Deelnemers ervaren gemeenschappelijkheid.

Ronald kiest de liederen zorgvuldig en is in staat op een verbindende wijze te presenteren. Een speciale manier om het dagvoorzitterschap in te vullen.

Ronald heeft een academische achtergrond, hij studeerde wijsgerige pedagogiek. Zijn levendige interesse in filosofische en levensbeschouwelijke thema’s zorgt ervoor dat de presentatie kwaliteit krijgt.

Conferentie AVES primair onderwijs
Conferentie AVES primair onderwijs

Testimonial van Rabbijn Awraham Soetendorp:

“De samenwerking met Ronald Naar was een verademing.
Hij wist saamhorigheid te smeden met het introduceren van begroetingswoorden uit Afrika die onmiddellijk verrassend zuiver werden meegezongen.
En later droeg weer een ander lied van de ziel mijn woorden ingetogen verder.
Een ware bruggenbouwer van intimiteit naar intimiteit bij wie ieder zich veilig voelen kan.”

Awraham Soetendorp n.a.v. conferentie ‘Leraarschap vraagt Levenskunst’

Zangintermezzo

Een zangworkshop tijdens een studiedag, conferentie of training kan een uitstekend idee zijn, niet alleen als energizer maar ook om deelnemers even ‘uit het hoofd’ te laten komen, verbinding en plezier te ervaren. Een zangintermezzo is meer dan een gezellig tussendoortje: samen zingen kan mensen zowel individueel als qua groep ‘in hun kracht zetten’.

Zangintermezzo tijdens een congres van Relief
Zangintermezzo tijdens een congres van Relief

Uitspraken van deelnemers aan een zangintermezzo:
“ik was moe toen we begonnen maar na het samen zingen had ik weer zo veel energie!”
“voordat we het wisten, konden we al een Afrikaans vierstemmig stuk zingen: zonder bladmuziek!”
“ik kan geen noot lezen en zing niet geweldig maar ik had nooit gedacht dat ik zo veel plezier kon beleven aan het samen zingen”
“dat je dit met elkaar kunt delen, na een intensieve dag met veel hoofdwerk, is me heel dierbaar”
“de metaforen liggen voor het oprapen maar het blijft heel speels, ongedwongen en aan de andere kant heel intens en speciaal om zo met elkaar bezig te zijn”
“Ronald is in staat een sfeer te scheppen waarin mensen zich durven te geven”

Het programma bestaat uit een klein aantal eenvoudige en gevarieerde meerstemmige liederen uit diverse culturen (bijvoorbeeld Afrikaanse muziek – er hoeft niet ‘gestudeerd’ te worden) begeleid door akoestische gitaar. Elk lied kan aanleiding geven tot variaties, er wordt altijd ingespeeld op de situatie. Het zingen van een nieuw lied gaat heel snel: er zijn altijd deelnemers die het makkelijk oppikken en anderen kunnen daar op steunen. Bij voorkeur kies ik voor onbekende liedjes omdat dan de beginsituatie voor iedereen gelijk is en het effect van verrassing door iets nieuws goed werkt. Verschillen in de groep (zowel qua durf als qua zangervaring) zijn welkom. Er zijn altijd mensen die denken niet te kunnen zingen, ook deze personen beleven mijn zangworkshops als verrassend positief. Indien gewenst, kan gezocht worden naar thematische aansluiting met een eventueel dagprogramma. Ook kan in de richting van teambuilding gevarieerd worden m.b.v. speelse reflectie-opdrachten. Duur: van 45 minuten tot een dagdeel. Er vindt altijd uitgebreide afstemming plaats met de opdrachtgever. Referenties zijn op aanvraag beschikbaar.