Home

Zingend door het leven

Welkom op de website van Ronald Naar

In veel Afrikaanse landen is samenzang een alledaags fenomeen. Blijdschap en verdriet die zingend worden geuit en gedeeld. De samenzang schept een ambiance waarin saamhorigheid ervaren en vormgegeven wordt.

Samenzang is vaak een ritueel dat ruimte kan scheppen waar gesproken taal ontoereikend is. Iedereen neemt deel. Iedereen kan zingen. De één heel welluidend op de voorgrond, de ander bescheiden op de achtergrond.

In het Westen neemt (samen)zang een geheel andere plaats in. Het spontane, alledaagse karakter ontbreekt. Zingen staat vaak in het teken van prestatie (“wie krijgt de hoofdrol in de musical?”), talent wordt belangrijk gevonden, koren staan soms enorm ‘hun best’ te doen. Zingen is een kunst! De operaster, het popidool of ‘de huisvrouw van wie niemand het verwachtte’, worden halfgoden in deze geïndividualiseerde opvatting van het zingen.

Mijn werk heeft tot doel dat we (weer) ervaren dat zingen een gemeenschappelijke menselijke ‘taal’ is. Spontaan, ongekunsteld, alledaags, opwellend uit het leven. Vandaar: zingend door het leven…

Zingen betovert. Dit kun je ervaren tijdens een workshop of optreden maar ook tijdens een viering of zangvakantie. Tijdens conferenties en studiedagen blijkt dat het samen zingen ook nog een verdiepende werking kan hebben: het thema wordt (het) leven ingezongen…

folderRonald Naar 2023-2024

zingend door het leven