Artikel van Ronald verschenen in TGV

In het september (jubileum)nummer van het Tijdschrift voor Geestelijk Verzorgers is Op de stroom van het lied  van Ronald gepubliceerd. In dit artikel beschrijft Ronald aan de hand van concrete ervaringen de verbindende kwaliteiten van samenzang. Samenzang verschijnt hier als een speciale vorm van ritueel handelen.