Conferentie over rituelen

Begin oktober heb ik in Belzig een bijzonder inspirerende conferentie bijgewoond:
http://www.leben-sterben-feiern.de/
Centraal stond de vraag: “Hoe kunnen we ons op een liefdevolle manier tot de dood verhouden?” Hoe kunnen we ‘abschiedlich’ leven: kleine momenten en indringende perioden van rouw vragen er om vorm gegeven te worden. Veel gezongen, o.a. klaagliederen bij Jana Beck en Matthias Gerber maar ook kennisgemaakt met de enorme rijkdom van kringdansen. Feestelijk hoogtepunt was een Mexicaans dodenfeest dat duidelijk maakte dat vreugde en verdriet in dezelfde ruimte wonen.